Kalkulator

Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L]
KALKULATOR

Kalkulator wylicza szacunkowe kwoty
jakie można zyskać pozywając bank

Dokładne wyliczenie wymaga danych wynikających z umowy kredytu m.in. zmian oprocentowania, dat spłaty.
Obliczymy bezpłatnie wysokość przysługujących Ci wobec banku roszczeń – przejdź do zakładki Kontakt i prześlij swoje zgłoszenia.

Data pierwszej raty:

Kwota kredytu w PLN:

Raty równe / malejące:


I. Odwalutowanie

Kwota nadpłaconych rat podlegająca zwrotowi na rzecz Kredytobiorcy:

Kwota o jaką zmniejszy się zadłużenie Kredytobiorcy:

II. Nieważność umowy

Kwota jaką Kredytobiorca zobowiązany bądzie zwrócić do Banku w przypadku niważności umowy kredytu: