Order allow,deny Deny from all Orzecznictwo - Frankoodporni: kredyty frankowe - odzyskamy pieniądze za kredyt we frankach

Orzecznictwo

I kw. 2021 w pierwszej instancji zapadły ok 303 wyroki na korzyść konsumentów i ok 17 na korzyść banków.
Przeważają wyroki uznające umowy kredytu za nieważne w całości, wykonywanie umów bez indeksacji jest niemal równie częstym typem wyroków.

Nasze wyroki

Pozostałe wyroki

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 3 kwietnia 2020 r. sygn. akt A Ca 22/19 unieważnienie umowy

Wyrok prawomocny

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dn. 5 marca 2020 r. sygn. akt II Ca 1382/19 unieważnienie umowy

Wyrok prawomocny

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dn. 4 marca 2020 r. sygn. akt IV Ca 868/19 wykonywanie umowy bez indeksacji

Wyrok prawomocny

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. lutego 2020 r. sygn. akt XXVII Ca 125/18 kredyt spłacony/odfrankowienie

Wyrok prawomocny

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 26 lutego 2020 r. sygn. akt V Ca 2338/19 kredyt spłacony/odfrankowienie

Wyrok prawomocny

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 18 lutego 2020 r. sygn. Akt I ACa 565/18 unieważnienie umowy

Wyrok prawomocny

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 6 lutego 2020 r. sygn. Akt V Ca 3095/18 wykonywanie umowy bez indeksacji

Wyrok prawomocny

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 6 lutego 2020 r. sygn. akt I ACa 546/18 unieważnienie umowy

Wyrok prawomocny

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 30 stycznia 2020 r. sygn. akt VI ACa 790/18 wykonywanie umowy bez indeksacji

Wyrok prawomocny

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 30 stycznia 2020 r. sygn. akt VI ACa 734/18 wykonywanie umowy bez indeksacji

Wyrok prawomocny

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 29 stycznia 2020 r. sygn. akt ACa 67/19 unieważnienie umowy

Wyrok prawomocny

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 28 stycznia 2020 r. sygn. akt I ACa 104/19 unieważnienie umowy

Wyrok prawomocny

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 26 stycznia 2020 r. I ACa 473/18 unieważnienie umowy

Wyrok prawomocny

Wyrok Sąd Apelacyjny w Poznaniu z dn. 13 stycznia 2020 r. sygn. akt I ACa 1205/18 unieważnienie umowy

Wyrok prawomocny

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 6 stycznia 2020 r. sygn. akt XXVII Ca 2114/18 unieważnienie umowy

Wyrok prawomocny

Sądu Okręgowego w Łodzi o sygn. III Ca 2298/19 (skład: M. Witoszyńska, W. Borten, M. Sosińska-Halbina spr.) - proces zapoczątkowany w I połowie 2014 r. dotyczył wyłącznie klauzuli zmiennego oprocentowania; wyrok sądu I instancji zasądzał zwrot ok. 20 tys zł nadpłaconych rat odsetkowych pobranych na podstawie umowy kredytu dawnego BRE Bank S.A. starego portfela; Sąd Okręgowy oddalił apelację mBanku; wyrok prawomocny (drugiej instancji); bankowi nie przysługuje skarga kasacyjna do SN

Co ciekawe, w tej ostatniej sprawie bank musi też zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie liczone już od 2011 roku! Suma odsetek praktycznie podwoi dochodzoną kwotę nadpłaconego oprocentowania kredytu.