Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://frankoodporni.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

W związku z wypełnieniem przez Panią/Pana formularza wyrażającego zainteresowanie dochodzeniem roszczeń związanych z kredytem frankowym, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDRR Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. ul. M. Kolbego 18, 59-220 Legnica. We wszelkich kwestiach związanych z danymi  osobowymi prosimy kontaktować się pod adresem: biuro@frankoodporni.pl.
  2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO, a także w celach marketingowych  administratora na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
  3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, podmiotom z którymi zawarto umowę na przetwarzanie danych w imieniu administratora, w tym  podmiotom dostarczającym produkty i usługi wykorzystywane przy elektronicznym przetwarzaniu danych. W przypadku podjęcia przez Panią/Pana decyzji o skorzystaniu z usług prawnych lub finansowych, w których sprzedaży uczestniczy administrator, Pani/Pana dane będą przekazane podmiotowi, z którym finalnie będzie Pani/Pan zawierał umowę dotyczącą świadczenia tych usług.
  4. Dane będą przechowywane do momentu zakończenia działań podjętych na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w razie zawarcia takiej umowy – do czasu jej wykonania oraz do czasu przedawnienia ewentualnie wynikających z takiej umowy roszczeń. W przypadku zgody, dane są przetwarzane do czasu jej wycofania.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.